close
close

annesophiemorel-photographie

Anne Photograp News 2024

WWE’s verwachte volgende zet in Vince McMahon-rechtszaak onthuld: TJR-worstelen
bacul43e

WWE’s verwachte volgende zet in Vince McMahon-rechtszaak onthuld: TJR-worstelen

WWE zou in de voetsporen van Vince McMahon kunnen treden door hun volgende stappen in de rechtszaak aangespannen door Janel Grant aan te geven.

Op 23 april diende Vince McMahon een “motie in om arbitrage van de klacht van eiser Janel Grant af te dwingen”, als reactie op de rechtszaak die Grant in januari tegen hemzelf, John Laurinaitis en WWE had aangespannen. De bomrechtszaak bevatte beschuldigingen van sekshandel en aanranding.

Ondanks dat hij beweerde dat hij ook een slachtoffer was, maakte John Laurinaitis dagen later de verrassende stap om zich bij Vince McMahon aan te sluiten bij het indienen van zijn eigen motie om arbitrage af te dwingen. De advocaat van Lauranaitis, Edward Brennan, zei in een verklaring dat zijn cliënt “deze valse beschuldigingen samen met de heer McMahon zal bestrijden in het juiste forum, arbitrage.”

Nu heeft WWE in een gerechtelijk document aangegeven dat het zich bij de twee mannen zal voegen, en zegt dat het “voorziet in het indienen van een motie om arbitrage af te dwingen en deze actie op te schorten in afwachting van arbitrage.”

De tekst uit het document vindt u hieronder:

“OVERWEGENDE dat eiser Janel Grant op 25 januari 2024 een klacht heeft ingediend tegen gedaagden World Wrestling Entertainment, LLC (“WWE”), Vincent K. McMahon (“McMahon”) en John Laurinaitis (“Laurinaitis”), waarmee hij de bovengenoemde -onderschrift actie in dit Hof;

OVERWEGENDE dat de eiser op 15 maart 2024 afstand heeft gedaan van de betekening van dagvaardingsformulieren aan alle gedaagden, overeenkomstig Federal Rule of Civil Procedure 4(d), met het verzoek om de formulieren te ondertekenen en binnen 30 dagen terug te sturen naar de eiser;

OVERWEGENDE dat alle gedaagden de formulieren voor afstand van betekening tijdig aan eiser hebben teruggestuurd;

OVERWEGENDE dat, overeenkomstig Federal Rules of Civil Procedure 4(d)(3) en 12(a)(1)(A)(ii), de deadline van gedaagden om een ​​antwoord of andere responsieve pleidooien op de klacht in te dienen 60 dagen is nadat de eiser heeft verzocht afstand doen van betekening door gedaagden, of 14 mei 2024;
OVERWEGENDE dat McMahon op 23 april 2024 een motie heeft ingediend voor een bevel tot dwingende arbitrage en deze actie heeft opgeschort in afwachting van arbitrage;
OVERWEGENDE dat Laurinaitis op 2 mei 2024 een motie heeft ingediend om arbitrage af te dwingen en de motie van McMahon om arbitrage af te dwingen, heeft aangenomen en gevoegd;
OVERWEGENDE dat WWE ook verwacht een motie in te dienen om arbitrage af te dwingen en deze actie op te schorten in afwachting van arbitrage;
OVERWEGENDE dat de partijen elkaar hebben ontmoet en hebben overlegd met betrekking tot een schema voor de briefing over de verzoeken van gedaagden om arbitrage af te dwingen en de huidige deadlines voor het beantwoorden, verplaatsen of anderszins reageren op de conforme partij op te schorten terwijl de verzoeken om arbitrage af te dwingen hangende zijn;
HIERBIJ WORDEN BEPAALD EN OVEREENGEKOMEN door de partijen hierbij, via hun ondergetekende raadsman, onder voorbehoud van goedkeuring door het Hof, dat:

1. De verzoeken van gedaagden om arbitrage af te dwingen en memoranda van wet ter ondersteuning van hun verzoeken zullen vóór 14 mei 2024 worden ingediend;
2. Het verzet of de bezwaren van de eiser tegen de verzoeken van gedaagden om arbitrage af te dwingen moeten vóór 4 juni 2024 worden ingediend;
3. De antwoordmemoranda van gedaagden ter ondersteuning van hun verzoeken om arbitrage af te dwingen zullen vóór 18 juni 2024 worden ingediend;
4. Eventuele toepasselijke deadline(s), krachtens Federale Regel van Burgerlijke Rechtsvordering 12(a), waar gedaagden antwoorden op de Klacht of andere responsieve pleidooien moeten indienen, met inbegrip van eventuele verzoeken krachtens Federale Regel van Burgerlijke Rechtsvordering 12(b), zullen worden opgeschort in afwachting van de uitspraak van het Hof over de verzoeken van gedaagden om arbitrage af te dwingen;
5. In het geval dat het Hof een of meer verzoeken van gedaagden om arbitrage af te dwingen geheel of gedeeltelijk afwijst, dienen de gedaagde(n) wier verzoek(en) is/zijn afgewezen antwoorden of responsieve pleidooien in te dienen, met inbegrip van eventuele verzoeken. overeenkomstig Federal Rule of Civil Procedure 12(b), binnen 30 dagen nadat het Hof de motie(s) tot dwang heeft afgewezen.”

De advocaat van Janel Grant hekelt Vince McMahon wegens ‘opruiende leugens’

In zijn motie om arbitrage af te dwingen beweerden Vince McMahon en zijn team dat de klacht van Janel Grant ‘wellustig, vals en lasterlijk’ was, voordat ze verwezen naar haar ‘buitensporige beweringen van seksueel misbruik’. De indiening beweert dat de beschuldigingen ‘pure fictie’ zijn.

In ruil daarvoor hebben de advocaten van Janel Grant een motie ingediend om de “opruiende leugens” in de verklaring van Vince McMahon te schrappen, waarbij ze zeggen dat hij deze gebruikte als een platform om “wrede onwaarheden te lanceren die het morele karakter van Janel aanvallen in een transparante poging om haar lastig te vallen en te intimideren tot onderwerping. ”